Netwerkblog CEO for One Month

5 redenen waarom je af en toe onderuit moet gaan

Niemand heeft zin om te falen. De kans is groot dat je niet geniet van het moment dat je onderuitgaat en je mid-val realiseert dat je de dingen beter anders had kunnen doen. Waarom eigenlijk niet? Als je af en toe valt, betekent dat vooral dat je risico’s durft te nemen. We ontleden wat de voordelen zijn van vallen én weer opstaan.

Onderuitgaan doe je zo

Uit durven falen spreekt vooral zelfvertrouwen. Niks voelt zo kwetsbaar als een fout moeten erkennen. Maar als je wilt groeien in je werk dan hoort onderuitgaan er af en toe bij. Hoe kan je tijdens het vallen, al oké zijn met de landing?

  1. Neem fouten niet voor lief

Door fouten te maken leer je dingen over jezelf die je anders niet te weten was gekomen. Je leert jezelf kennen én je krijgt de kans om beter te worden in wat je doet. Fouten zijn verkapte kansen. Het is een kans om ervan te leren en om er elegant mee om te gaan.

  1. Kom jezelf onder ogen

Als het goed is, is je werkende leven een constante uitdaging. Je kan er tenslotte geen totale controle over uitoefenen. En dus kan je eventuele fouten maar beter zien voor wat ze zijn: menselijk. Realiseer je dat je geen enkele collega hebt die nooit fouten maakt. Als je je realiseert dat het er simpelweg bij hoort en je jezelf en anderen daar niet om veroordeelt, word je aardiger voor jezelf én een tolerantere collega.

  1. Formuleer je eigen definitie van onderuitgaan

Uiteindelijk bepaalt ieder voor zich wat je als falen bestempelt. Is een misstap falen? Is een fout die je hebt hersteld onderuitgaan? Je collega’s en werkgever hebben natuurlijk ook een idee van wat goed en fout is, maar uiteindelijk heb jij de grootste stem in de definitie van wat je verstaat onder ‘onderuitgaan’.

Opstaan doe je zo

Het is zo makkelijk gezegd: als je valt, sta je weer op. Maar dat spreekwoordelijke opstaan kan behoorlijk wat schaamte met zich meebrengen. Dus hoe sta je met opgeheven hoofd weer op?

  1. Op rock bottom kan je bouwen

Zoals J.K. Rowling de Harvard graduates van 2008 al op het hart drukte: ‘Rock bottom is a solid foundation to rebuild your life on’. Wat ze daarmee wilde zeggen is dat je na het maken van een fout, keuzes opnieuw kunt maken. Dus zelfs als je het gevoel hebt alles he-le-maal fout te hebben gedaan, kan je het vervolg zelf bepalen.

  1. Risico’s in wolfskleren

Ben trots op je fout, want het is een risico in wolfskleren. Je bent blijkbaar iemand die een risico durft te nemen. Dat je een fout maakte, geeft je de mogelijkheid om uiteindelijk tastbare vooruitgang te laten zien. Als je je dat realiseert voordat je opstaat, is schaamte in geen velden of wegen meer te bekennen. Misschien kan je zelfs een beetje trots op jezelf zijn.